Bò khô lát (đặc biệt) | Đặc sản Đà Nẵng | 500g |

220.000