Bò khô lát (đặc biệt) | Đặc sản Đà Nẵng | 500g |

290.000 220.000